Międzynarodowe Forum Górskie

 

Zakończyła się VI edycja Międzynarodowego Forum Górskiego poświęcona  perspektywom rozwoju komunikacji w regionach górskich. 22 październikka 2015r w Hotelu Mercure-Kasprowy w Zakopanem konferencję  uroczyście otworzył Starosta Powiatu Tatrzańskiego Piotr Bąk, witając licznie zgromadzonych gości, a następnie,  życząc owocnych obrad, zaprosił wszystkich do dyskusji na temat rozwiązań komunikacyjnych dla naszego regionu.

Wykłady i prelekcje w obu dniach prowadzili:  prof. dr hab.  Stanisław Hodorowicz i prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko. Pierwszego dnia, oprócz pouczającego wykładu prof. dr hab. inż. Mariana Wójcika i dr Tomasza Rokity na temat możliwości rozwiązań komunikacyjnych  na terenie Podtatrza z zastosowaniem kolei linowych, bardzo ciekawe były również dwie prezentacje: dotyczące wykorzystania miejskich obszarów aktywności w zimie (prelegent Wojciech Bydliński) oraz poznaliśmy Kodeks Dobrej Praktyki Kształtowania przestrzeni w Karpatach, który został opracowany w ramach Projektu "Karpaty Łączą" (prelegentki: Patrycja Adamska i Barbara Dąbek). Wstępem do ożywionej dyskusji był panel ekspertów z udziałem : prof. dr hab. inż Kazimierza Furtaka-Rektora Politechniki Krakowskiej, prof.dr. hab. inż. Andrzeja Tytko - AGH Kraków, prof.dr hab. inż Marian Wójcik, dr Tomasz Rokita oraz dyrektor Piotr Ziętek z PKP PLK.

Drugi dzień obfitował w szereg interesujących prelekcji dotyczących propozycji, rozwiązań i projektów w ramach komunikacyjnych dla naszego regionu.  Kierownik projektu Kontraktu PKP PLK S.A w Krakowie - p. Piotr Majerczak przedstawił nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej na linii Kraków - Zakopane, natomiast Dyrektor Projektu Studium Wykonalności  - p.Piotr Kęsek przybliżył nam program rewitalizacji już istniejącej linii: Zakopane-Kraków. Światowe rozwiązania komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych na przykładzie  urządzeń działających głównie w Ameryce Południowej pokazała nam p. Claudia Feurstein z Firmy Doppelmayr Austria.

Największe zainteresowanie wywołał wykład p. Macieja Panasiewicza  - Naczelnika Skansenu Taboru Kojejowego w Chabówce, który mówił o "Wpływie budowy kolei do Zakopanego na rozwój Podtatrza". To bardzo interesujące wystąpienie udowadnia, że takie inwestycje, jak kolej mogą stać się swoistym kołem zamachowym rozwoju regionu. Może taką rolę -jak "kolej żelazna" w ubiegłym wieku - dzisiaj spełni komunikacja ekologiczna kolejek linowych? Natępnym punktem programu był projekt  wstępny przedstawiony przez p. prof. dr hab. inż. Mariana Wójcika na temat budowy kolei linowo-terenowej na odcinku Rondo im. Jana Pawła II - Kuźnice w Zakopanem, który także cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. 

Komunikację lotniczą oraz propozycje różnych innych rozwiązań skomunikowania terenów górskich opisał nam pan  dr Jan Pamuła - prezes Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II, Kraków-Balice. Po prezentacji pana dr Pamuły, do dyskusji włączyła się pani Prezes Poprad-Tatry Airport, Ivana Herkelova, która gratulując swemu polskiemu odpowiednikowi sukcesów w budowaniu marki Portu Lotniczego w Krakowie, zadeklarowała swoją wolę współpracy  w  dziedzinie rozwoju komunikacji lotniczej na terenie całych Tatr.

Bardzo ciekawą częścią konferencji były też dwie prelekcje:  p. Dyrektora Tomasza Pałasińskiego  z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz p. Dyrektor Martę Maj z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, którzy nie tylko przybliżyli zebranym aktualny stan modernizacyjnych dróg Podtatrza i Małopolski, ale równie przedstawili najbliższe plany co do modernizacji obwodnic, dróg, rozjazdów oraz całej "zakopianki" - co wywołało największe zainteresowanie wśród uczestników tegorocznego Forum.

Wystąpienie przedstawicieli Urzędu Miasta Zakopane: p. Wiktor Łukaszczyk ("Problematyka i projekty rozwiązań komunikacyjnych w Zakopanem") oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy Europejskiej p. Wojciech Stankiewicz ("Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowych - Bike`owe Zakopane") również spotkało się z dużym zainteresowaniem. Przedstawione propozycje rozwiązań komunikacyjnych były spójne, konkretne i dające nadzieję na rychłą realizację.

Na zakończenie VI Międzynarodowego Forum Górskiego wystąpił Przewodniczący Rady Programowej p. prof dr hab. Stanisław Hodorowicz, który podsumowując konferencję stwierdził, iż tak duży materiał, jaki został zgromadzony, potrzebuje poważnego potraktowania. W związku z czym postanowiono, że wnioski i rezolucje uczestnicy będą mogli składać do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w ciągu następnego tygodnia. Organizatorzy zwrócą się także z prośbą do wszystkich prelegentów i panelistów tegorocznego Forum, aby także i oni przedstawili swoje propozycje. Po zebraniu wszystkich wniosków i rezolucji, przedstawiciele Starostwa Tatrzańskiego i Rady Programowej Międzynarodowego Forum Górskiego opracują wspólny tekst wieńczący pracę wszystkich uczestniczących w konferencji. Tekst ten zostanie opublikowany na naszych stronach internetowych.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY POSZCZEGÓLNE PREZENTACJE VI MIĘDZYNARODOWEGO FORUM GÓRSKIEGO:

  1. Droga Krajowa KRAKÓW - ZAKOPANE - pdf
  2. Drogi lokalne Podtatrza - pdf
  3. Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach - pdf
  4. Koncepcja budowy systemu ścieżek rowerowych - pdf
  5. Lotnisko - prezentacja - pdf
  6. Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej Kraków - Zakopane - pdf
  7. Prezes Jan Pamula - prezentacja - pdf
  8. Program rewitalizacji istniejacej linii kolejowej Kraków - Zakopane - pdf
  9. Rokita & Wójcik - pdf

 

 

VI Międzynarodowe Forum Górskie 2015

jest konferencją prężnie rozwijającą się, która z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę uczestników z kraju i zagranicy. W konferencji biorą udział przedstawiciele ze środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy oraz specjaliści z wielu dziedzin. Spójny wizerunek regionu górskiego przyczynia się do zwiększenia świadomości potencjalnych odbiorców, prezentując atrakcyjną i innowacyjną przestrzeń turystyczno-kulturową.

Celem tegorocznej Konferencji, która odbędzie się w dniach 22-23 października 2015 r. w Hotelu „Mercure-Kasprowy” w Zakopanem, będzie wprowadzenie ciekawej ścieżki tematycznej, poświęconej „Perspektywom rozwoju komunikacji w regionach górskich”.

Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach krajobrazowych, spełniające ważną społeczną rolę turystyczną i wypoczynkową. Posiadając jednocześnie cenne zasoby środowiskowe podkreślana jest wysoka jakość obszarów górskich.

Na VI Międzynarodowym Forum Górskim omówione zostaną zagadnienia mające wpływ na społeczność zamieszkującą tereny górskie i ich aktywność w poszczególnych dziedzinach życia takie jak: światowe rozwiązania komunikacji miejskiej z wykorzystaniem kolei linowych, nowe rozwiązania i program rewitalizacji komunikacji kolejowej na trasie Kraków – Zakopane, modernizacja drogi krajowej do Zakopanego, komunikacja w przyszłości czy nawet koncepcja budowy ścieżek rowerowych.

 Aktualności

Materiał video z VI Międzynarodowego Forum Górskiego - 11 części


"Nowe rozwiązania w zakresie komunikacji kolejowej Kraków-Zakopane" - Piotr Majerczak - Kierownik Kontraktu PKP PLK S.A. w KrakowieOrganizatorzy

                


1999-2016 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms