Międzynarodowe Forum Górskie

 

VII Międzynarodowe Forum Górskie 

W dniach 24/25 listopada 2016 roku odbędzie się VII Międzynarodowe Forum Górskie.

Regiony górskie to obszary o wyjątkowych walorach umożliwiających spełnianie przez nie ważnej roli społecznej poprzez rozwijaną działalność turystyczną, rekreacyjną i sportową.

Z tą świadomością Starostwo Powiatowe w Zakopanem  oraz Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury od paru lat organizują Międzynarodowe Forum Górskie nakierowane na strategię rozwoju tych terenów.

W bieżącym roku Forum poświęcone będzie wybranym zagadnieniom warunkującym rozwój Podtatrza.

Wzorem lat ubiegłych w konferencji wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych, przedsiębiorcy, politycy, ludzie samorządu oraz specjaliści z wielu dziedzin.

Misją Międzynarodowego Forum Górskiego jest zacieśnianie współpracy na obszarach górskich, wspieranie transferu wiedzy oraz podejmowanie wspólnych działań promocyjnych na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotnym elementem jest współpraca regionalna i ponadregionalna, która ma na celu analizę wszystkich tworzących ją czynników, mających wpływ na jakość usług turystycznych, promocję regionu oraz współpracę podmiotów gospodarczych z samorządami, komunikację, ochronę środowiska, edukację oraz stale tętniącą życiem tradycję obszarów górskich.

W tę ogólną misję tegoroczna konferencja zapowiada się być dobrze wpisana.

Spotkajmy się na  VII Międzynarodowym Forum Górskim. 

Więcej informacji : www.tatry.pl; www.forumgorskie.pl;

 

Znajdź nas na:

www.facebook.com/promocja.tatry

www.facebook.com/MFGzakopane

Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury

ul. Tetmajera 24

34-500 Zakopane

tel. 18 20 613 20Aktualności


W dniach 24/25 listopada 2016 roku odbędzie się VII Międzynarodowe Forum Górskie.

Warunkiem udziału w Międzynarodowym Forum Górskim jest otrzymanie zaproszenia i wpisanie się na listę obecności w recepcji VII MFG, usytuowanej przed salą obrad w Hotelu „Logos” w Zakopanem. Recepcja czynna będzie przed sesjami,  w dniu 24 listopada 2016 r. od godziny 15:00 do 16:00.Organizatorzy

                


1999-2016 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms